Polityka prywatności

1. Korzystając z Serwisu prfp.pl Klient akceptuje zasady Polityki Prywatności.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient wpisując swoje dane osobowe na stronie Serwisu prfp.pl potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i że akceptuje wszystkie jego postanowienia. Ponadto, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i usunięcie tych danych przez prowadzącego Serwis.

3. Prowadzący Serwis prfp.pl nie zamieszcza żadnych danych Klienta w Serwisie, nie archiwizuje także żadnych danych Klienta, z wyjątkiem danych, których użycie jest niezbędne dla prowadzenia księgowości. Podany przez Klienta adres e-mail, prowadzący Serwis wykorzystuje jedynie we własnych celach korespondencyjnych.

4. Właściciel, ani administrator Serwisu prfp.pl nie gromadzą żadnych danych osobowych Klientów, w związku z czym Klient nie ma możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Właściciel i administrator Serwisu prfp.pl nie sprzedają, ani nie udostępniają osobom trzecim danych Klientów. Wyjątek stanowi jedynie udostępnienie danych Klienta podmiotom współpracującym, o których mowa w §2 ust.2. Regulaminu korzystania z usług

6. Serwis prfp.pl stosuje tzw. cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze Klienta. Nie mają na celu pozyskania jakichkolwiek informacji osobowych o Kliencie, a jedynie mają na celu m.in. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Klienta, optymalizacji procesu korzystania z Serwisu oraz tworzenie statystyk. Klient może jednak wyłączyć mechanizm cookies w każdej chwili, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Usunięcie lub zmiana ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.