Prawnik radzi

Umowa pożyczki

Data: 2019-01-23 14:54
Poprzez umowę pożyczki przekazujący pożyczkę przenosi na własność biorącego określoną kwotę pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Biorący zaś zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę...